top of page
Anker 1
Planten voeden
Mensen voeden
Wolken voeden
Water voeden
Dieren voeden
Bodem voeden

Ontwerpen die voeden

humushumushumushumushumushumushumushumushumushumus

Bodemleven voeden

Water voeden

- Beplante bodems met een goede structuur en vol bodemleven zorgen er niet alleen voor dat water goed kan infiltreren en zo de grondwatertafel kan voeden maar ook dat het water gezuiverd wordt.

-Het bodemleven legt de voedingsstoffen tevens vast zodat deze niet uitspoelen en de waterwegen bevuilen maar beschikbaar blijven voor planten.

-Voorkomen van erosie, overstromingen en modderstromen. Water infiltreert immers en spoelt niet af. Grond stroomt dus niet weg en de piekdebieten van beken worden afgezwakt.

bottom of page