top of page

humus - Ontwerpen die voeden

Jocelyn Huyge maakt als humusarchitect, plantenliefhebber, faunafanaat en mama 
graag een ontwerp dat voor jou en de wereld voedend is en onze kinderen toekomst biedt.

Als architect met 12 jaar ervaring was het na 20 jaar gepassioneerd tuinieren tijd om van die passie een beroep te maken.  
De doorheen de jaren verworven technische, ontwerp- en praktische kennis werden aangevuld met  kennis rond
ecologisch ontwerp, aanleg en beheer in de opleiding 'Ecologische Landschapsinrichting' van Inverde. 

Humus staat dus garant voor een professioneel ontwerp met een logische ruimte-indeling, aandacht voor de beleving vanuit de binnenruimtes en doordachte ecologische ingrepen.

visie

Ontwerpen waarin het bestaande potentieel, de behoeften van de gebruikers en natuurwaarde optimaal worden geïntegreerd.

Op de eerste pagina van deze site vind je een uiteenzetting van wat voedende ontwerpen voor ons betekenen.

werkwijze

*We starten met een verkennend gesprek 

  bestaande uit een eerste plaatsbezoek en een uitvoerig gesprek omtrent  de noden en wensen.

  We bekijken de beste optie: een volledige ontwerpopdracht, één of enkele fases of louter een advies.

*Vervolgens wordt een offerte overgemaakt waarin de prijzen voor de verschillende fases van het  ontwerpwerk zijn opgenomen.

Na goedkeuring worden volgende fases doorlopen:

 -analyse:       

*opmeting, inventarisatie en fotoreportage van de bestaande toestand. 

*opmaak plan bestaande toestand

-ontwerp:     

*ontwerpvoorstel bestaande uit 1 of meerdere plannen en referentiebeelden

*bespreking voorstel

*definitief ontwerp

-uitwerking:

*beplantingsvoorstel: lijst van de beplanting alvorens deze in het plan te verwerken

*beplantingsplan en technische plannen van de inrichting

*meetstaat

*beheerplan

-realisatie:   

* uitvoering van de werken (door de klant of een aannemer) met werfopvolging.

Dit kan in één keer maar evengoed gespreid in de tijd indien gewenst, bvb in functie van het budget.

-opvolging:   

*naar keuze enkele opvolgmomenten om het ontwerp verder te sturen

bottom of page