top of page
Anker 1
Planten voeden
Mensen voeden
Wolken voeden
Water voeden
Dieren voeden
Bodem voeden

Ontwerpen die voeden

humushumushumushumushumushumushumushumushumushumus

Bodemleven voeden

Dieren voeden

Overvloedige beplanting en bodemleven vormen een brede basis voor de voedselpiramide en dus ook veel voedsel voor vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Deze basis wordt verder verstevigd door:

-Aandacht voor schuilplaatsen voor ongewervelden

- Integratie van dood hout

-Aanplanten van  goede waardplanten (nodig voor groei van bvb rupsen van vlinders) en drachtplanten (nectar als energiebron en stuifmeel als voorraad voor de larven)

-Inmengen van inheemse planten aangezien vele dieren hiervan afhankelijk zijn, in het bijzonder voor hun voortplanting.

- Voorzien van een gespreide bloei.

bottom of page